ORC_RS2024_forside.JPG

Nye dokumenter for ORC sitt respittsystem er nå offentliggjort. Disse omfatter i første rekke ORC RS 2024 og IMS 2024. Nedenfor er en del momenter, (gjengitt litt omtrentlig):

  • Rating-beregningene er utvidet, fra tidligere å dekke vindstyrkene  3-10 m/s til nå 3-12 m/s. Så nå blir det «target speed» også for 12m/s.
  • Det blir lovlig å bruke mastejekk under kappseilingen.
  • Det blir ikke lovlig å seile med uttrekkbart baugspyd i uttrukket posisjon, annet enn når det er i bruk.
  • Det blir lovlig å føre et flygende forseil halset foran forstaget samtidig med spinnaker.
  • For ORC Int målebrev kreves nå fullstendig måling, dvs. fysisk måling av alle mål inkludert skrog, ihht. IMS, bortsett fra mastemålene MWT og MCG.
  • Et nasjonalt målekontor kan holde tilbake utsteding av et målebrev for nærmere avklaring med ORC, hvis det reises tvil om innrapporterte mål er riktige.
  • Nye grenser er satt for CDL-tallene som definerer klassene 0, A, B, C.     
  • Storseilbommer av typen «Park Avenue boom», har medført behov for en ny definisjon for merket for nedre grense for storseilet.
  • Justert definisjon av WPL, lengden av spristake. Måles nå etter samme prinsipp som spinnakerbom.
  • Intern ballast begrenses til 6 % av deplasement for båter i IMS kategori Klubbåt (Cruiser/Racer).   

Beregningsverktøyet Velocity Prediction Program (VPP) er videreutviklet. Blant annet er der forbedringer i beregningen av flygende forseil og effekten av spristake. 

Vær oppmersom på at en spristake brukes til å spri et forseil, valgfritt til lo eller le. Spristaken skal meldes inn og registreres med WPL. Men er der en spinnakebom ombord og denne er registrert med SPL, så kan den benyttes som spristake til lo uten å registreres som WPL.

De nye dokumentene for 2024 medfører ikke store endringer når det seiles under NOR Rating. Men de fleste båtene vil komme til å merke en justering i ratingen  på noen promille.

De nye dokumentene kan lastes ned fra  ORC RS 2024  og  IMS 2024

SGP