Skjermbilde_2024-01-15_091007.png

Vil du sende en e-post til Styret i NOR Rating, så kan du benytte adressen : "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.". E-post med denne adressen kan leses av alle i styret. Styret er glad for alle henvendelser som gjelder styrets arbeid. 

Skal du sende e-post til Målekontoret/Servicekontoret NSF, så benytter du adressen : "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.". Etter årsskiftet 2023/2024, er det NSF som utsteder målebrevene og ikke NOR Rating. ORC International og ORC Club målebrev kjøpes hos NSF. Har du spørsmål om måling og rating for din båt, så henvender du deg til Målekontoret NSF om dette. 

De nasjonale målebrevene, som vi kaller NOR Rating målebrev, er ORC Club målebrevene som NSF utsteder. Prinsippene for disse utarbeides av NOR Rating og NSF i fellesskap. Prinsippene er beskrevet i NOR Rating Regler. Har du synspunkter på utforming og bruken av målebrev, og mer generelt, om kappseiling med storbåt i Norge, så henvender du deg til Styret i NOR Rating om dette.

Ingen reklame, takk. 
SGP