Skjermbilde 2023 12 31 223208

Offshore Special Regulations (OSR), er sikkerhetsreglene som gjelder for kappseiling med storbåt og til havs. Disse bestemmes av en komité under World Sailing, dvs. organisasjonen som tidligere hette International Sailing Federation (ISAF).

Nye regler for 2024-2025 er nå gjort kjent:  OSR 2024-2025. De viktigste endringene for sikkerhetskategori 3, er disse:

 • OSR 3.14.1 regarding pulpits, stanchions, lifelines
  Foten til rekkestøttene og pulpit/pushpit skal ikke være utenfor ytterkanten av dekket, men heller ikke lenger innenfor enn hva som er størst av 150mm og 5% av dekkets bredde. (Gjelder også sikkerhetskategori 4.)

 • OSR 3.14.3 regarding lifeline specifications
  Nye spesifikasjoner for bruk av HMPE som rekkevaier.  (Gjelder bare sikkerhetskategori 4. Kategori 3 krever fortsatt stålvaier)

 • OSR 3.17.1 regarding toe rails or foot-stops
  Krav om 25mm høy fotlist foran masten, ikke lengre enn 100mm innenfor dekkets ytterkant.
 • OSR 3.21.1 regarding drinking water tanks
  Drikkevann kan oppbevares på midlertidige, gjennbrukbare beholdere, ikke nødvendigvis fast installert.
 • OSR 3.21.3 regarding emergency drinking water
  Nødvann utgjør 2 liter per person, oppbevares i forseglede beholdere.
 • OSR 3.29.1 regarding communications equipment, GPS, radar, AIS
  Krav om én håndholdt, vanntett VHF for hver grab bag.
 • OSR 4.07 regarding flashlights and searchlights
  Søkelys og lykter (én lykt i hver grab bag), IP67. Ikke krav om reservepære og batteri hvis ladbar, LED, 400 lumen.
 • OSR 4.11 regarding navigation equipment
  Separat ikke-elektronisk fyrliste ikke lenger påkrevd.  (Gjelder også sikkerhetskategori 4)
 • OSR 4.21 regarding grab bags
  En grab bag som tilhører en redningsflåte skal merkes med flåtens identifikasjon.  
  Dessuten: Det skal være en fløyte ombord..  (Krv om fløyte gjelder også sikkerhetskategori 4)
 • OSR 4.22.2 regarding GPS crew overboard position
  Hvis bare to personer er ombord: Krav om GPS med rask MOB-posisjon-funksjon. Skal kunne monitoreres fra posisjon over dekk.
 • OSR 4.26 regarding storm and heavy weather sail inventory
  Storseil produsert etter 1. juni 2024, skal kunne reves med 40% av masteliket. (Storseil med 40% rev kan erstatter tryseil i katergori Mo3.)
 • OSR 4.27.3 regarding heavy weather jibs
  Hardvindsfokk skal tilfredsstille seilmålene uten å måtte reves.
 • OSR 6.05.3 regarding medical training
  Minst to av mannskapet skal ha relevant førstehjelpkompetanse.  (Gjelder også sikkerhetskategori 4.)

Se også NOR Rating regler, avsnitt C

SGP