Ny leder

Årsmøtet for NOR Rating ble holdt 23. november, 2023, i Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo.  

Protokollen for årsmøtet er tilgjengelig her: Årsmøtedokumenter  2023

Det ble valgt et nytt styre, med Eira Naustvik som ny leder. Nye styremedlemmer er Audun Gjøstein, Kjell Andreas Steinstad og Harald Gellein. Fra det forrige styret fortsetter Stig Gard Paulsen og Morten Mero. 

Videre ble det vedtatt endringer i Lov for NOR Rating. Det vesentligste her er formålsparagrafen, som nå ikke lenger inneholder noen bestemmelse om at NOR Rating administrerer og tilrettelegger respittsystem. Saken er tidligere omtalt i meldingen:  Ny ordning for målebrevene. Den nye loven, slik den ble vedtatt, sammen med de nye reglene for NOR Rating, finner du her: Lover og regler.    

Den nye loven flytter regnskapsåret slik at dette nå faller sammen med kalenderåret. Årsmøtene vil heretter bli lagt til perioden januar- februar hvert år. I samsvar med dette tar det nye styret sikte på å holde et årsmøte allerede i februar 2024. Her vil et revidert regnskap bli lagt fram. 

Senere kommer en bredere presentasjon av det nye styret og planer for arbeidet videre. Det blir etter hvert også større endringer i NOR Ratings hjemmesider. 

SGP