Årsmøteillustrajon

Årsmøte torsdag 23. november kl. 18.00 , møtet avholdes i Norges Seilforbunds lokaler på Ullevåll stadion.
Foreløpig agenda er:

1. Godkjennelse av Innkallingen
2. Valg av dirigent
3. Valg av to til å undertegne protokollen
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Andre innmeldte saker.
8. Valg av styreleder og styremedlemmer.

Velkommen!

Vennlig hilsen
Styret, NOR Rating