The 2023 ORC Annual General Meeting (AGM) is approaching

 

Offshore Racing Congress (ORC) holder sitt årlige møte, Annual General Meeting, i Malaga, Spania, 10.-14. november, 2023. ORC har mottatt 52 forslag til behandling fra 11 forskjellige medlemsland. Engasjementet rundt ORC-reglene er stort.

Mange av forslagene gjelder metodene for resultatberegning (scoring) etter regatta. Bakgrunnen er erfaring fra internasjonale stevner, ikke minst verdensmesterskapet i Kiel, sommeren 2023. Dette viste at ratingsystemene har vansker med å beregne helt rettferdige resultater når vindforholdene er i ytterkant, eller overskrider hva metodene er designet for. I Kiel ble det holdt baneseilaser med vindstyrke under 3m/s og distanseseilas/havseilas med vind opp mot 20m/s. Forslagene fremholder at enten bør seilaser begrenses til vind innenfor 3-10m/s, eller så må beregningsverktøyene videreutvikles slik at de kan håndtere et bredere vindregister, for eksempel fra 2m/s og opp til 12 eller 15m/s. (EST 2, EST 3, GER 1, GER 4, NED 7, NED 9.) Sterk vind gir også feil rating for båter med genoa eller asymmetrisk spinnaker. Det tas ikke tilstrekkelig hensyn til at disse seilene ikke kan føres i sterk vind, slik ratingprogrammet synes å forutsette. Genoa-seil er nesten helt gått ut av bruk i de store mesterskapene, delvis pga. dette. (EST 3, EST 4, FIN 2, NED 9). Kappseiling på høgt nivå krever også at konstruert banemodell (constructed course) må anvendes i stedet for en av de faste standardbanene (preselected course) slik som sirkelbane (GER 2, EST 1), også i lange havseilaser med varierende vind.

Nederland peker også på den økede risikoen ved seiling i hard vind. I årets Fastnet Race ble det før start varslet vindstyrke på 25 m/s. Uværet førte til minst 28 kystvakt-utrykninger og mange personskader. 3 båter mistet masten og 1 båt gikk ned. (NED 8).  Tyskland vil at reglene må understreke at båter skal tilfredsstille kravet til sikkerhetskategori før de forlater havnen og ikke bare ha som intensjon å ordne dette på veien til startlinjen (GER 8). Det foreslås videre at båter med uttrekkbart baugspyd skal ha dette i inntrukket posisjon når det ikke brukes (ITA 3).

Det foreslås en del praktiske ny-ordninger for båtmåling. Registrerte mål bør kunne kvalitetsmerkes, for eksempel for å identifisere hvilke Club data som som kan kopieres over til International målebrev (DEN 1). Rutiner for dobbelsjekking av målebrevdata kan innføres (GER 6, GER 7, USA 1), og en database for målerelevante båtbilder kan etableres (NED 4). Tegninger av undervannsskroget må kunne offentliggjøres, slik at riktige mål for kjøl og ror lett kan verifiseres. (NED 2, ITA 2).  Ny regel trengs for å måle "Park Avenue" storseilsbom (ESP 3), og estimeringen av "gyration ratio" må gjennomgås, slik at det tas hensyn til posisjon for intern ballast (NED 3) og at enkelte båter er helt uten rekkewire (GER 5). Den automatiske beregningen av vekten til utstyr som kommer i tillegg til båtvekt i måletrim, bør forbedres (FIN 1). 

USA foreslår en betydelig endring i båtenes alderskompensasjon i ratingen, slik at eldre båter blir mer aktuelle for kappseiling (USA 7).

Justering av ORCs klasse-grenser er en gjennganger. Det er ønskelig å kunne inkludere små båter, (ITA 1) og spesielt First 31.7 (FIN 3) i klasse C. Grensen mellom klasse A og B ønskes også endret (NED 5). Argentina ønsker en sportsbåtklasse for lette båter på 35-45 fot (ARG 1) og USA ønsker en "oppvisningsklasse" for store båter med CDL opp mot 27,7 (!)  (USA 5). 

Sverige ser for seg et fast format for verdensmesterskap med 6 pølsebaneseilaser, 3 distanseseilaser og 1 havseilas. (SWE 2), basert på gode erfaringer fra VM i Kiel.  Nederland foreslår at seilaser kan strykes etter at 6 seilaser er fullført, og ikke 8 som nå (NED 6).  Antall mannskaper ombord på den enkelte båt skal ikke endres i løpet av en regatta. (GER 3). Nedre grense for mannskapsvekt bør endres fra 75% til 85% av maksimum, eller 85kg under maksimum (USA 4).

Når det gjelder utstyret ombord, pekes det på at ratingen må ta riktige hensyn til bruk av mastejekk (ESP 2). Reglene for IMS-kategoriene klubbåt (cruicer/racer) versus regattabåt (performance) bør bli mer spesifikke (ITA 4). Spesiell rating ved bruk av polyesterduk (Dacron) gir ikke lenger mening pga. nye dukkvaliteter med blandede fiber (ESP 1). Det må presiseres at justert rating pga. rulleforseil ikke er knyttet til rullemekanismen, men bruken av kun ett forseil (NED 1). Finland ønsker en ny vurdering av ratingberegningen for forseil satt flygende (FIN 2). Når batterier erstatter diesel som energikilde for fremdrift, må nturligvis minimumskravet til drivstoff ombord endres. (SWE 1).  Reglene for justering av ratingen ved bruk av elektriske vinsjer bør gjennomgås på nytt, pga. ny "power assist"-teknologi (NOR 2). 

Endelig peker Norge på at målebrevene har to ratingtall på førstesiden, begge i Tid-på-Distanse format (ToD).  Det vil være rimelig at singel-ratingtall på førstesiden også gis i Tid-på-Tid format, ettersom ORC sidestiller ToT med ToD (NOR 1).  I Norge, Sverige, Finland, Nederland, Tyskland og flere andre land, er ToT den dominerende beregningsmetoden.  

Mange av forslagene gjelder først og fremst seiling i større, internasjonale stevner. Men flere vedtak vil også kunne få følger for seiling på lavere nivå.

Tekstene til alle forslagene (submissions) finnes her: https://orc.org/agm-2023-submissions

SGP