kapp_elan.gif

 

Det skal holdes årsmøte for NOR Rating i høst. Dette planlegges til uke 47, dvs rundt 20.-24. november. Den oprinnelige planen med å holde årsmøte under ORCi NM 23.-24. september kanselleres. 

Oppgaver
Hovedtema på årsmøtet blir å avklare hvilke oppgaver NOR Rating skal engasjere seg i og hvordan arbeidet skal organiseres. Det synes å være en utbredt oppfatning at NOR Rating bør fokusere sterkere på arrangement og seiling som idrett, og mindre på utpreget "tekniske" spørsmål.  

Et forslag om å føre over anvaret for utstedelse av målebrev fra NOR Rating til NSF, vil bli lag fram om kort tid som en egen nyhetssak. 

Nytt styre
Det skal etableres et nytt styre. Medlemmene inviteres til å melde seg som kanditater til valg. Så, har du intersse for saken og lyst til å være med og videreutvikle NOR Rating, så meld deg til valgkomitéen.  Det er særlig nyttig hvis du har erfaring fra kappseiling, arrangere regatta, godt kontaktnett i seilmiljøet, bruk av sosiale medier, ....eller generelt organisasjonsarbeid. Begge kjønn skal være representert. Hele landet bør være representert. Styremøtene gjennomføres vanligvis digitalt. Deltaking i styret skal ikke være motivert av personlige, økonomiske interesser.  

Valgkomitéen::
Bjørn Vadholm                     Tlf   915 46 098,  E-post;   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sverre Gunnar Ellingsen.    Tlf  900 42 977,   E-post:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SGP