Fordeling på APH

Fram til 16. juni var det kjøpt NOR Rating målebrev til 733 båter for 2023. Erfaringen fra tidligere år er at de fleste som vil seile regatta har kjøpt sitt målebrev for sesongen innen sankthans. Men noen målebrev kommer til også utover sommeren og høsten. Totalt for året vil det kunne bli rundt 800-900 båter, kanskje litt fler enn i fjor.

Søylediagrammet over viser hvordan båtene fordeler seg med hensyn til ratingtallet APH. APH gir uttrykk for båtens generelle fartspotensial. (APH - All Purpose Handicap). Du finner APH for din båt i den nasjonale tabellen nede på side 2 i målebrevet, på linjen: Distanseseilas ett tall (APH 6-20 kn).

Et par båter skiller seg ut med svært høy rating.  "Norges raskeste" er NOR15731 "Enderpearl", med APH=1,4963. Den er 23m lang, stikker 3m dypt og har en vekt på 45 tonn til å forsvare ratingen med. Høyt oppe finner vi også NOR5019 "Proxyflyer", en ClubSwan 50. Ratingen er APH=1,4432. 

I den andre enden av skalaen finner vi NOR15584 "Koroo", en Squib med rating APH=0,7699. Squib er en utbredt og populær båt i England, 19 fots one-design fra 1967 med 15,8 kvadratmeter seil. Den norskkonstruerte båten Yngling ligger også nær denne enden av skalaen. 

Gjennomsnittlig rating for hele flåten er APH=1,0599. (Aritmetrisk middel, der de tre navngitte båtene ikke er tatt med.)  Typiske båter med rating nær dette er Dufour 34 P,  First 34.7, Elan 34, Bavaria 40C og Hanse 371. Ratingen avhenger mye av seilutrustningen til den enkelte båt. Det er få båter med APH høyere enn 1,2600. Omlag 2/3 av båtene har APH-rating mellom 1,0150 og 1,1050. 

SGP