Spristake.JPG

Stake eller bom som sprir et forseil til lo, skal være registrert med SPL. 

Ved turseiling er en spristake ofte kjekk å ha. Når vinden kommer beint bakfra, så klapper forseilet sammen i vindskyggen fra storseilet. Da er det enkelt og effektivt å skyve skjøtehjørnet ut mot lo med en stake som passer for formålet. Det er ikke alltid situasjonen innbyr til å heise den store spinnakeren.

Også i regatta kan en spristake ha sin plass. De fleste regattaseilerne har ett stk. spinnaker som skal dekke alle forhold. Den har sin øvre grense mht. vindstyrke, enten fordi det er fare for at den revner, eller fordi den blir uregjerlig. Blir det broach eller snurr rundt forstaget, så tapes tid og båtlengder raskt. I denne situasjonen kan det lønne seg å seile med spridd forseil. Det er operasjonelt sikrere og er faktisk ganske effektivt i sterk vind på platt lens. Særlig gjelder det deplasement-båter som har nådd «skrogfarten».

Spristaken festes i beslag på forkant av masten og går ut til forseilets skjøtehjørne til lo. Belastningen på en spristake er mindre enn på en spinnakerbom, så spristaker dimensjoneres gjerne ett nummer lettere. Men er der allerede en spinnakerbom ombord, så er det ingenting i veien for å bruke denne.

Merk at spristake kan brukes på alle slags forseil, også de som settes flygende. Dette er ikke tillatt i SRS – Svensk respittregel. Men altså tillatt i ORC og dermed i NOR Rating.

Tommelfingerregelen for lengden av en spristake er at den skal være like lang som fotliket til forseilet som skal spris. Ettersom det ved turseiling kan være aktuelt å spri både en genoa og en fokk, så bruker noen en spristake som kan tilpasses i lengden. Dette gjør den også mer håndterbar å ha ombord.

Dataprogrammet ORC-VPP, som beregner ratingen, er i stand til å beregne effekten av å spri et forseil. Det gis ikke tillegg i ratingen pga. muligheten til å føre spridd forseil dersom båten er utstyrt med en spinnaker. Båten forventes jo å seile for spinnaker i medvind, det er teoretisk raskest.  

Er båten derimot målt uten at noen spinnaker er registrert, så blir situasjonen litt annerledes. Forseil som spris til lo kan da bidra til øket gjennomsnittsfart. Påslaget på ratingen blir likevel lite i de fleste tilfellene.

Har båten ombord en bom eller stake som kan brukes til å spri et forseil til lo, så skal den være registrert med SPL. Dette gjelder uansett om staken fysisk er laget som en spinnakerbom, eller om det er en lettere spristake-modell. Er SPL registrert, vil VPP inkludere opsjonen spridd forseil når ratingen beregnes.

Ved beregning av effekten av spridd forseil, baserer VPP seg bare på arealet av det største forseilet, uavhengig av den oppgitte lengden SPL. Det medfører at hvis båten ikke har noen spinnaker som settes på bom, så kan lengden av spristaken velges fritt uten at ratingen påvirkes. I motsatt fall, hvis båten har en spinnaker som kan eller skal benytte bom, så blir båtens rating påvirket av SPL.

I 2022 ble målet WPL – Wisker Pole Length - introdusert. Dette målet gjelder en kort stake som brukes til å skyve forseilets skjøtehjørne ut mot le når det seiles rom bidevind eller slør. Dette er altså et annet mål enn målet for spristaken omtalt ovenfor. Men på samme måte som SPL er et båtmål, så er også WPL et båtmål, dvs. at WPL må måles og registreres av en båtmåler.  

SGP