AGM 2022

Offshore Racing Congress (ORC) avsluttet 6. november forhandlingene i sitt årlige møte: «Annual General Meeting - 2022». Basert på innspill fra medlemslandene ble flere endringer i «Rules and Regulations» vedtatt og veien videre pekt ut.  

Noen punkter:
Maksimalt antall spinnakere ombord økes fra 4 til 5 for båter med CDL 9,781-11,610. Maksimalt antall storseil ombord økes fra 1 til 2.
Utformingen av målemerke i seilene skal standardiseres.
Lengden av spristake (WPL - Wisker Pole) skal måles vinkelrett på båtens senterlinje. (Spinnakerbommen, SPL, måles langs båtens senterlinje),

En del forslag fikk ikke flertall, slik som forbud mot baugnummer, justering av rating uten ny fribordsmåling, definere SPL og TPS som avstand fra mast til «tack point» og ikke som nå til ytterste punkt på bom/baugspyd. 
Forslaget om en sterkere reduksjon i ratingen av eldre båter nådde ikke gjennom.
Et forslag om å senke nedre grense for minimum mannskapsvekt i DH målebrev (120kg) ble ikke vedtatt. Men det ble pekt på at ordinært målebrev ikke har noen slik nedre begrensning og kan kjøpes til bruk ved single handed seiling.  
Forslag om å tillegge lange distanseseilaser større vekt i resultatberegning ved serieseilaser fikk ikke flertall, heller ikke å oppheve muligheten til å stryke dårligste resultater.
Det ble ikke åpnet for å kunne føre spinnakere med skjøte på lo side (wing-to-wing).

Underkomitéen «International Technical Committee (ITC)» har gjennomført et to-årig forskningsprogram for å forbedre rating-beregningsprogrammet VPP. Særlig har det vært arbeidet med beregning av båtskrogenes strømningsmotstand, effekten av «depowering» dvs. reving og tvisting av seil, og med  kraft-bidraget fra forseil som settes flygende.  Anbefalinger vil bli implementert i VPP for 2023.

Resultat-begninger som benytter informasjon om vindforholdene under regattaen, slik som for eksempel bruk av trippeltall, blir lett avhengig av subjektivt skjønn. ORC ønsker å utvikle et verktøy som gjør det mulig å knytte beregningene til objektivt gitte værmeldinger.  

Den CDL-baserte inndeling i premieklasser er et stadig tilbakevendende tema. Fra og med 2024 vil det i verdensmesterskap og kontinentale mesterskap bli en justering ved at en klasse 0 føyes til de eksisterende klassene A, B og C. I DH-mesterskap kan rating (APH) benyttes som basis for klasseindeling.  Nasjonale og lokale regattaer står fritt til å benytte egne regler for klasseinndeling.    

I det kommende verdensmesterskapet i Kiel, Tyskland, vil det inngå flere korte distanseseilaser i tillegg til baneseilaser og en lengre offshoreseilas. Det oppmuntres generelt til tiltak som styrker rekruttering av yngre deltakere og dame-mannskap.

Gull-, sølv- og bronsemedaljer skal få en standardisert ORC-utforming og skal tildeles alle mannskaper på vinnerbåtene i verdensmesterskap og kontinentale mesterskap.

Stevner i 2023:
23. april – 1. mai. Europamesterskap, Malta.
10.-18. juni. Europamesterskap DH , Helsingør.
4.-12. august. Verdensmesterskap, Kiel.

Stevner i 2024:
10.-15. juni. Verdensmesterskap DH, Oslo.
12.-18. august.  Europamesterskap, Aaland.
27. september – 5. oktober.  Verdensmesterskap, Newport.

Når ORC-vedtakene er endelig utformet som endringer i ORCi-reglene, vil NOR Rating vurdere i hvilken utstrekning disse må føre til endringer i NOR Rating klassereglene.

Norges representanter i ORC er: Thomas Nilsson, Per Bøymo og Stig Gard Paulsen.

SGP