ORC_regatta.JPG

Offshore Racing Congress sitt  52. AGM - Annual General Meeting – ble avsluttet 5. november, 2021. Vedtakene fra møtet gjelder i første rekke seiling under ORC-regler med ORCi målebrev. NOR Rating-styret vil vurdere det nye ORC regelsettet når det er ferdig utformet for å se hvordan det vil påvirke vår nasjonale NOR Rating Måleregel (ORC Club). 

Nedenfor er en uoffisiell opplisting av en del momenter fra AGM. Et fullstendig og offisielt referat kan finnes her:  Minutes  

Double handed-målebrevet krever ikke lenger samme seilføring som målebrevet for fullt mannskap. Med andre ord kan double handed-målebrevet nå gjerne utstedes for seilføring uten spinnaker, hvis båteieren ønsker det slik.

Det åpnes generelt ikke for at en båt på en og samme tid kan ha mer enn ett gyldig målebrev av hver av de tre typene: «Fullt mannskap», «Double-handed» og «Uten spinnaker». Denne saken ble heftig diskutert. Særlig USA viste til situasjoner der store regattaer har lange påmelingsfrister som overlapper andre regattaer der båteiere ønsker å delta med endret seilføring. Det ble derfor gitt åpning for at medlemsnasjoner på eget grunnlag kunne prøve ut egne ordninger. 

Den avanserte resultatberegningsmetoden Performance Curve Scoring skal nå hete: «Polar Curve Scoring». I denne sammenhengen erstattes termen «implied wind» med «scoring wind». De nye termene har samme betydning som termene de erstatter.   

Målebrev på elektronisk format regnes som tilstrekkelig og fullt gyldig. Signert papirutskrift er ikke lenger påkrevd. Men det understrekes at båteier fortsatt bærer ansvaret for at det er samsvar mellom båtens mål og målebrevet. Båteier må derfor alltid sjekke sitt nye målebrev.

Det introduseres en ny terskel for straff ved uoverensstemmelse mellom en båt og dens målebrev. Gir forskjellen et avvik mellom 0.25% og  0.40% i GPH i båtens favør, så gis det straff med et tillegg i poeng som svarer til 50% av DNF. Nytt målebrev skrives ut og gjøres gjeldende for alle seilasene i regattaen. For større enn 0.40% avvik i GPH, gjelder straffen som tidligere gjaldt ved mer enn 0.25% avvik.

Inntil nå har rating-tallet GPH – General Performance Handicap - vært benyttet til enkel sammenlikning av båters fartsegenskaper. Dette vil etter hvert bli erstattet av APH - All-Purpose Handicap - , blant annet i headingen på målebrevene. Tallet APH baseres på en sirkelbane-geometri og er ikke helt ulikt OSN – Offshore Single Number - som vi er vant med å bruke i Norge.

Det blir en del tekniske justeringer i rating-beregningsverktøyet VPP:

  • Riktigere beregning av mannskapsvektens betydning for båtfarten.
  • Bedre beregning av spinnakere, særlig moderne asymmetriske spinnakere, som ved bruk på lens fanger opp vind til lo. 
  • Forbedring i strømningsmotstand fra kjølprofil  og bulb.
  • Ny modell for hvordan vindstyrken endrer seg med høyden over vannflaten.

Testkjøring av ny VPP for 2022 viser at ratingtallene endres mindre enn 0,5%. Med de nye ratingtallene ville ingen av deltakerne i siste års VM fått flyttet sin posisjon på resultatlisten, så effekten jevnt over er svært liten. Størst utslag blir det for sportsbåtene. Forskning på de aerodynamiske og hydrodynamiske modellene vil fortsette med tanke på ytterligere forbedringer i 2023.

Det blir ingen utvidelse ned til 2m/s eller opp til 12m/s vind i beregningsgrunnlaget for rating, slik blandt andre Polen og USA har ønsket.

ORC vil fortsette med faste grenser for premie-klassene A, B og C slik disse er definert i Green book basert på CDL-tallene. Her var det særlig de Nordeuropeiske landene som ønsket en endring.

Regattaer i sikkerhetskategori Cat 3 skal som standard ha redningsflåte. Det er nylig erfart hvordan redingsflåte under kappseiling til havs reddet et mannskap da båten sank. Arrangøren kan avvike kravet ved innaskjærs-seilaser. Normen for bruk av flåte gjelder ikke sportsbåter. 

Regattavirksomheten over hele verden, innen ORC, har vært gjennom en bølgedal. Men nå har aktiviteten tatt seg opp igjenn og har kommet opp på nivået fra før pandemien. 

For øvrig har ORC kommet langt i utvikling av verktøy for beregninger for flerskrogsbåter, båter som foiler og «superyachts».

ORC Worlds 2022 holdes i Porto Cervo - Italia, mens ORC Europeans holdes på Hankø – Norge.
ORC Worlds 2022 Doublehanded holdes i Stockholm – Sverige i tilknytning til Gothland Race, mens det europeiske doublehand mesterskapet holdes i Lavrio i Hellas.

Planen for 2023 er å holde VM for fullt mannskap i Kiel – Tyskland og EM på Malta. For doublehanded er planen å holde VM i Barcelona mens arrangør for EM fortsatt er åpent.

New York Yacht Club har meldt interesse for å arrangere ORC VM i 2024.  

Deltakere fra Norge på AGM var Thomas Nilsson, Per Bøymo og Stig Gard Paulsen.

SGP