Marild 2011

Årets møte - Annual General Meeting -  i Offshore Racing Congress gjennomføres elektronisk 5-14. november. Innspill fra medlemslandene til justeringer i ORC-reglene og videreutvikling av rating-beregningene skal behandles. Noen av forslagene har særlig betydning for klasseklubben og NOR Rating måleregel.

USA foreslår at båter kan ha flere samtidig gyldige målebrev slik at det ikke er nødvendig å kjøpe nytt målebrev hver gang en ønsker endret seilføring eller mannskapsvekt.

Nederland foreslår at OSR sikkerhetskategori 3 skal kreve redningsflåte. Arrangøren kan eventuelt fravike kravet.

Sverige erfarer at det ofte er de største og høyest ratede båtene i hver startklasse som vinner seilasene. Det ønskes tiltak som kan gjøre regattaene mer tiltrekkende for hele bredden av båter.  

Tyskland ønsker en ny vurdering av formlene for viskøs strømningsmotstand (friksjonsdrag + formdrag). Betydningen av formen på en «bulb» på kjølen må undersøkes nærmere. Muligens bør en formfaktor introduseres, som tar hensyn til diameteren i forhold til kordelengden. Inntrykket er at store båter (eksempelvis TP52) favoriseres med kort kjøl mens det motsatte er tilfellet for små båter (typisk sportsbåter).

Spania ber om en mer presis beskrivelse av hva som er åpen versus lukket/skjult propellaksling. 

USA ønsker en grundigere gjennomgang av beregningen for VMG når forseil satt flygende benyttes. Med moderne utgaver av slike seil kan det seiles så høyt at disse seilene blir uforholdsmessig gunstige å bruke i motvind. Videre ønskes en forbedring av beregningene for planing. Båter som planer er vanskelig å plassere riktig i startklasse sammen med tradisjonelle deplasement-båter. 

Russland ser behov for en nøyere vurdering av symmetriske spinnakere med SHW/SFL i området 0,75-1.0. Disse spinnakerne kan nå gjøres så flate at de kan brukes ved TWA < 90 grader.  Dessuten: I mye vind kan mindre spinnakere gi mer fart enn store fordi stabiliteten blir bedre ivaretatt. Disse forholdene blir ikke riktig reflektert i ratingen.

Polen foreslår at vindregisteret for rating-bergningene utvides opp til 12 eller 13m/s. USA foreslår å utvide ned til 2m/s.

Ut over dette foreslås endringer som først og fremst påvirker seiling under ORCi og internasjonale mesterskap. Blant annet ønsker flere en større fleksibilitet i klasseinndelingen som baseres på CDL-tallet. Den gjeldende inndelingen (A/B/C) passer ikke så godt for Nord-Europa der en stor andel av båtene som kappseiler er mindre båter (klasse C). Det ønskes videre en ny vurdering av straffen som skal gis når det ikke er samsvar mellom båten og dens målebrev. Sverige ønsker at i mesterskap der både korte baneseilaser og lange havseilaser inngår, så skal det samlede resultatet i større grad vektlegge den enkelte seilas' lengde og sportslige utfordring.  

Alle innspillene (submissions) finnes på ORC’s hjemmeside under «MEETINGS/Next AGM» Klikk her.

SGP