BigBoat ranking logo

 

Ny seiler-ranking for storbåt er lansert. 

De fleste kjenner Seilmagasinets shorthanded ranking som er utviklet av Morten- og Hans Petter Jensen. Den rangerer seilere basert på hvordan de har plassert seg på resultatlistene i viktige shorthanded regattaer. Den nylig lanserte rangeringen følger samme mønster, men baserer seg på regattaer for storbåt generelt, både med fullt mannskap og shorthanded. 

Regattaene som skal telle, må ha en viss størrelse og kvalitet. Det må være totalt 50 personer (mannskaper) eller fler som deltar i seilasene. Jo fler deltakere, dess mer teller regattaen i poenggivingen for den enkelte seiler. Vekting mht. kvalitet avhenger av seilmessige utfordringer slik som banelengde og ikke minst hvor høyt de øvrige deltakerne i regattaen er rangert. Arrangøren må ha full orden på deltagerlistene og resultatlistene. 

Ranking-reglene skiller seg fra shorthanded-rankingen på et par punkter. Opptjente poeng beholdes uavkortet, i motsetning til SH der opptjente poeng reduseres med 1/4 hver år. Basert på seilernes ønske er Norge delt i to regioner, Øst og Vest, med hver sine uavhengige lister. 

I 2021 lages ranking bare for Norge. Men som navnet indikerer, er planen å etablere en skandinavisk ranking. Den  geografiske situasjonen i Sverige likner Norges, med et stort seilmiljø rundt Stockholm på østkysten, og med vesentlige miljø på vestkysten rundt Göteborg og Malmö. For Sverige blir det derfor én region Øst og én Vest. Danmark samles i en region. Ambisjonen er å få en skandinavisk ranking på plass fra og med 2022.     

Rankingen administreres av Sports-Partner AS. Formålet er "å bidra til økt fokus, status og annerkjennelse for alle ombord - uavhengig av posisjon, kunnskap og erfaring." Mer detaljert informasjon kan finnes her: SBBR 

For ordens skyld: Klasseklubben NOR Rating har ingen organisatorisk tilknytning eller juridiske eller kommersielle forpliktelser overfor Sports-Partner AS. Henvendelser som gjelder rankingen må rettes til Sports-Partner AS som er eier av rankingen. 

SGP