Allegro

Styret i NOR Rating har vedtatt klasseregler for 2021.  Se de nye klassereglene her: Klasseregler 2021

Der er ingen store endringer fra 2020-reglene når det gjelder innholdet. De fleste endringene er presiseringer og formulering av gjeldende praksis, samt redigering i rekkefølgen for enkelte regler. 

Målebrev
Målebrevet utgis nå i 3 varianter: Fullt mannskap, Doublehanded og Uten spinnaker. Alle tre kjøpes under ett.  

  • Fullt mannskap er det «ordinære» eller «vanlige» målebrevet. Her benyttes default mannskapsvekt eller innmeldt maksimal mannskapsvekt. Seil er også som innmeldt («satt aktiv») og bruk av spinnakerbom til asymmetrisk spinnaker er slik dette er meldt inn. Målebrevet kan brukes til all kappseiling.

  • Doublehanded forutsetter default mannskapsvekt på 170 kg, eller en eventuelt innmeldt maksimal mannskapsvekt mellom 120 og 300 kg. Navnet er endret fra Shorthanded til Doublehanded. Målebrevet kan bare brukes når det er en eller to personer om bord. 

  • Uten spinnaker forutsetter at hverken spinnaker eller flygende forseil er om bord. Målebrevet kan bare brukes når dette er tilfelle.

Båter som ikke har spinnaker eller flygende forseil i sin innmeldte seilutrustning, vil bare kunne få Uten spinnaker og Doublehanded målebrev.

Skal en båt bruke Doublehanded-målebrev eller Uten spinnaker-målebrev i en regatta, er det båtens ansvar å melde fra om dette ved påmeldingen. Fullt mannskap-målebrevet er alltid default sett fra arrangørens side, unntatt ved egne shorthand-regattaer, eller i regattaer med egne shorthand-startklasser.

Det er åpnet for at ett av målebrevene baseres på en annen seilføring enn de to andre. Et slikt målebrev må kjøpes separat og til full pris som et eget målebrev. Men en båt kan til enhver tid bare ha ett målebrev av hver av variantene.

En grundigere gjennomgang av hvordan ratingtallene som står på målebrevet fremkommer, er gitt i artikkelen «Fra rating til resultat» under «Faglige artikler» på orienteringssiden. Det vises også til aktuelt- artikkelen «Nye målebrev 2021».  

Seilføring
Det presiseres at flygende forseil skal settes innenfor begrensningene TPS og ISP.
Ordet «å spri» benyttes ikke fordi det forveksles med «å spre». Men «spristake» (whisker pole) benyttes fortsatt.
«Spinnaker fotlengde» innføres som norsk term for SFL, dvs. (den rettlinjede) avstanden mellom seilets to nedre hjørner. Bruk av «underlikslengde» for SFL er ikke helt korrekt.

Ratingberegningen
Flere mindre justeringer i prosedyrer og formler for ORC VPP gjør at ratingtallene kan ha blitt endret litt. Konvertering av trippeltallene fra ToD til ToT foretas nå konsekvent med faktoren 600 i stedet for 675, så disse tallene vil endres en god del. Men dette får ingen konsekvenser for regattaresultatene.

Definisjonen for SPL (Spinnakerbommens lengde) er litt endret for å harmonere ORC-IMS med UMS (Universal Measurment System). En sjablongmessig økning på rundt 2% i SPL i forhold til målebrev fra 2020-sesongen er gjennomført for alle båtene. Virkningen på ratingen er for de fleste ubetydelig. Det er ikke noe i veien for at SPL måles på nytt i samsvar med den nye definisjonen.  Den nye definisjonen vil bli kjent gjennom en oppdatering i Måleveiledningen.

Formelen for seilareal, som brukes i VPP-beregningen for flygende forseil, er justert.

Laser-skanning av skroget for å etablere skrogdataene («offset-filen»), omfatter nå også kjøl og ror.

Club målebrev
Betegnelsen «NOR Rating målebrev» er byttet ut med «ORC Club målebrev» eller bare «Club målebrev» eventuelt «NOR Ratings Club målebrev». Navnet NOR Rating er mer konsekvent benyttet bare som navn på klasseklubben.  Men «NOR Rating Måleregel» er beholdt som navn på regelsettet som er fastsatt av klasseklubben og benyttes sammen med Club-målebrevet. Parallelt med dette understrekes at ORC Rules and Regulations benyttes når ORC International målebrev kreves.

Annet
Båtklassen som klasseklubben representerer, defineres nå som: «alle båter som NOR Rating kan utstede målebrev til».  Dette er en nokså formell definisjon, der innholdet kan variere over tid. P.t. bestemmes innholdet mest av regelen: «Joller, flerskrogsbåter og båter som foiler kan ikke måles under NOR Rating Måleregel.»  Som samlebegrep kan benyttes «Tur- og havseilbåter» eller «Storbåt» når det er ønskelig med en mer deskriptiv fremstilling og det ikke er behov for en helt presis definisjon av hvilke båter klassen omfatter.

Reglene for måling av klassebåter er skrevet om. Båter som tilhører en utbredt klasse, som ikke er WS-klasse eller NSF-klasse, kan nå få en-type sertifikat, etter godkjenning av Målesjef. 

SGP    20.04.2021