1. Respittseiling.

Maild vinner seilmakeren 2009Hvis alle båtene i en kappseilas er like, vinner første båt i mål. Er båtene ulike og har ulike fartsegenskaper, må seilt tid fra start til mål korrigeres for å kompensere for ulikhetene. Da er det korrigert tid som avgjør seilasen. Tanken er at det skal være mannskapets dyktighet som premieres og ikke båtens egenskaper og utstyr. 

Først må båtene måles. Målene som er avgjørende for fartsegenskapene må bestemmes, slik som skrogform, vekt og seilareal. I praksis kan mål ofte kopieres fra en søsterbåt. Deretter beregnes båtens rating, dvs. den farten båten kan oppnå når den seiles helt optimalt. Til dette benytter NOR Rating et avansert dataprogram - sannsynligvis verdens beste - som forvaltes av Offshore Racing Congress (ORC).

Standardmetoden for resultatberegning i NOR Rating er å la hver båt få sin rating uttrykt med et enkelt ratingtall. Høyt ratingtall svarer til rask båt, lavt ratingtall til langsom båt. Korrigert tid blir deretter beregnet slik: 

Korrigert tid  =  Båtens ratingtall  x  seilt tid.

Kappseiling på høyere nivå kan bruke mer avanserte metoder som bedre tar hensyn til at ulike vindforhold og banegeometrier kan slå ulikt ut, avhengig av båttype.

Seilmåling 3Båtens registrerte mål og dens rating er dokumentert i målebrevet som utstedes av NOR Rating. Gyldig målebrev er nødvendig for å delta i kappseiling og gjelder også som medlemsbevis i NOR Rating klasseklubb. 

Klikk for neste avsnitt: 2. Hvordan komme i gang om registrering og målebrev.

SGP

Ordet "respitt" har tradisjonelt vært brukt om det fradrag i seilt tid ("tid til gode") som en båt får i forhold til en raskere referansebåt i en kappseilas. Ordet knyttes nå mer generelt til kappseiling der det anvendes en egen metode for resultatberegning - et respittsystem - som tar hensyn til ulike båters fartsegenskaper. I noen sammenhenger benyttes betegnelsene "handicap" og "handicap-seiling". 

Mer informasjon om NOR Rating og respittseiling finnes blant annet i Klassereglene, og i Organisasjon.  På Orienteringssiden finnes mye informasjon om hvordan respittsystemene virker. 

En god innføring i seiling i alle former, også med tur- og havseilbåter, finner du i "Seilerboka" (Øyvind Bordal og Magne Klann) som Norges Seilforbund står bak.  

 SGP