SSN logo

Styret i Norges Seilforbund (NSF)  har 20. november, 2020,  godkjent en søknad fra Shorthanded Sailing Norway (SSN) om å bli klasseklubb tilsluttet NSF. Følgende melding er sendt til leder av NOR Rating og leder av SSN: 

Styret i NSF har behandlet søknaden om dannelsen av ny klasseklubb for shorthand-seiling. Styret har behandlet søknaden slik at resultatet skulle være klart før Norratings årsmøte førstkommende mandag.
Styret i NSF godkjenner søknaden og ønsker den nye klasseklubben lykke til i sitt arbeid.
Sender denne mailen til Sverre som leder i Norrating og Simen som medlem av interimstyret i den nye klasseklubben.

Med vennlig hilsen: 
Per Christian Bordal, Generalsekretær i Norges seilforbund

 

Formålsparagrafen er formulert slik: 
Shorthanded Sailing Norway (SSN) er en klasseklubb under Norges Seilforbund som skal fremme Shorthanded-seiling i Norge. Aktivitetene skal bidra til at Shorthanded seiling gjennomføres på en sikker, attraktiv og sportslig måte.

Om styret heter det:
D
er er konstituert et interimsstyre som skal sørge for etableringen av klasseklubben. Disse vil fungere fram til første årsmøte. Det skal også nedsettes en valgkomite som skal framlegge forslag til nytt styre. Her vil vi også vektlegge regioner og kvinner.

Interrinstyret er satt sammen slik:
• Leder Simen Løvgren
• Økonomiansvarlig Marius Ellingsen
• Aktivitetsleder Jan Helge Furnesvik og Kjetil Tørseth
• Kompetanseansvarlig Jan Helge Furnesvik og Sigmund Hertzberg
• Informasjonsansvarlig Eira Naustvik og Kjetil Tørseth
• Andre støttende ressurser Per Ferskaug, Pål Kragerud

Dersom en regner at NOR Ratings styre er 7 personer, hvorav en har særlig ansvar for shortand-aktiviteter, og SSN styret utgjør 7 personer, blir det til sammen 14 styreposisjoner i de to klasseklubbene for "storbåt"-klassen i Norge.  

SGP