SSN logo

Generalsekretæren i Norges Seilforbund (NSF)  melder 20. november, 2020, at Styret i NSF har godkjent en søknad fra Shorthanded Sailing Norway (SSN) om å bli nasjonal klasseklubb tilsluttet NSF. Følgende melding er sendt til leder av NOR Rating og leder av SSN: 

Styret i NSF har behandlet søknaden om dannelsen av ny klasseklubb for shorthand-seiling. Styret har behandlet søknaden slik at resultatet skulle være klart før Norratings årsmøte førstkommende mandag.
Styret i NSF godkjenner søknaden og ønsker den nye klasseklubben lykke til i sitt arbeid.
Sender denne mailen til Sverre som leder i Norrating og Simen som medlem av interimstyret i den nye klasseklubben.

Med vennlig hilsen: 
Per Christian Bordal, Generalsekretær i Norges seilforbund

Formålsparagrafen er formulert slik: 

Shorthanded Sailing Norway (SSN) er en klasseklubb under Norges Seilforbund som skal fremme Shorthanded-seiling i Norge. Aktivitetene skal bidra til at Shorthanded seiling gjennomføres på en sikker, attraktiv og sportslig måte.

Klasseklubben har ikke egne klasseregler eller tekniske forskrifter. I følge klasseklubbens vedtekter gjelder:

Ved et SSN arrangement eller NM som inkluderer entypeklasser som ønsker å seile entype, bruker SSN gjeldende klasseregler for aktuell klasse
Ved respittseiling benytter SSN de til enhver tid gjeldene respittregler for klasseklubben NOR Rating.

Om styret heter det i søknaden:

Der er konstituert et interimsstyre som skal sørge for etableringen av klasseklubben. Disse vil fungere fram til første årsmøte. Det skal også nedsettes en valgkomite som skal framlegge forslag til nytt styre. Her vil vi også vektlegge regioner og kvinner.

Interrimstyret er satt sammen slik:

• Leder Simen Løvgren
• Økonomiansvarlig Marius Ellingsen
• Aktivitetsleder Jan Helge Furnesvik og Kjetil Tørseth
• Kompetanseansvarlig Jan Helge Furnesvik og Sigmund Hertzberg
• Informasjonsansvarlig Eira Naustvik og Kjetil Tørseth
• Andre støttende ressurser Per Ferskaug, Pål Kragerud

Det vises forøvrig til den nye klasseklubbens hjemmesider og artikkelen: "Hva er en klasseklubb?"

SGP