Gjelder begrensningen antall seil som kan være om bord under en regatta?

Ja, den bestemmes av fartspotensialet til båten. Begrensningene er gitt av ORC og er angitt i målebrevet.

Ant seil