Under kappseiling

Er du tidlig ute slik at det er god plass i startområdet, kan du "prøvestarte" noen ganger. Men sørg for at du er tilbake bak startlinjen i god tid før startprosedyren begynner. Og hold lang avstand fra båter som skal starte eller har startet i en tidligere start. 

Ofte tror seilerne at det er gunstig å starte nær den ene eller andre enden av startlinjen og klumper seg sammen der. Ikke bland deg inn i en slik slåsskamp. Prøv heller å finne et område bak startlinjen med god plass til manøvrering og "fri vind". Har du en liten båt, er det bedre å starte trygt aktenfor en stor båt enn å havne i en "vindskygge" til le for båten. 

Startprosedyren med sine flagg og lydsignal, er som regel nøye beskrevet i seilingsbestemmelsene. 

Hvis du er på kollisjonskurs med en annen båt, er de viktigste reglene disse: 

a) Seiler du "for babords halser", dvs. at vinden kommer inn fra venstre side av båten når du ser forover, så skal du holde av veien for alle båter som seiler for styrbords halser. Denne regelen gjelder nesten alltid, også om du blir innhentet bakfra. Når du møter en båt som seiler for styrbords halser, så gå bak. Som regel taper du lite på dette. Alternativt kan du velge å slå. Mens du slår, må du ikke komme i veien for andre båter. 

b) Er du på kollisjonskurs med en båt for samme halser (vinden kommer inn fra samme side for begge båtene), så må du holde av veien dersom du er lo båt, dvs. den ande båten kommer inn på din le side. Kan du ikke vike eller gå bak, blir løsningen å slå. Mens du slår må du ikke komme i veien for andre båter.
Innhenter du en annen båt for samme halser, må du vike og seile utenom. Velger du å passere "på nedsiden" dvs. på le-siden av den andre båten, må du ikke seile høyere enn hva som skal til for å nå opp til neste merke. 

c) Når du skal rundt et merke, må du gi god plass til båter som runder før deg og båter på innsiden, dvs. mellom deg og merket. Ikke prøv å press deg på innsiden av en båt du ligger bak når du kommer til merket. Her gjelder ikke lenger regel b). Men regel a) gjelder dersom det er et "kryssmerke", dvs. et merke som du seiler opp til på kryss. Du må ikke komme i veien for andre båter hvis du slår ved merket.  

d) Gi plass til en båt som må vike for andre båter, eller må styre unna land eller andre hindringer. 

Der er flere unntak og tilleggsbestemmelser til disse reglene. Du kan derfor ikke bruke reglene til å gi deg selv forkjørsrett eller protestere mot en konkurrent. Så hold unna. En hovedregel er at selv om den møtende båten skulle ha plikt til å vike, så har du allikevel ikke kollisjonsrett!

SGP

 

Forberedelser

Arrangøren vil i god tid invitere til regatta med en kunngjøring. Denne finner du vanligvis på hjemmesiden til den seilforeningen som står som organiserende myndighet. Kunngjøringen inneholder vilkårene for konkurransen, slik som når og hvor den skal finne sted, hva slags båter som kan delta og regler for påmelding.

Nå er det tid til å tenke på og invitere mannskap. Sjekk også at gyldig målebrev er ordnet. 

Meld deg på regattaen. Noen arrangører krever deltakerliste for mannskapet. 

Når regattaen nærmer seg, vil seilingsbestemmelsene bli lagt ut. Disse inneholder detaljert beskrivelse av hvor og hvordan starten skal foregå, hvilke merker som skal seiles rundt og hvor mållinjen blir lagt. Videre inneholder den sikkerhetsbestemmelser og andre viktige opplysninger.  

Les deg opp på kappseilingsreglene. De mest grunnleggende reglene finner du flere steder på internett, se foreksempel: "Kort guide til Kappseilingsreglene". Se også den neste artikkelen: "4. På regattabanen". Offisiell, oppdatert versjon av reglene er lagt ut under "Dokumenter".  

Tenk gjennom og sjekk at båten er klar. (Drivstoff, sikkerhetsutstyr, seil, navigasjonsutstyr, reparasjoner utført osv.)

Avtal med mannskapet om når og hvor de skal møte fram og om klær, mat og annet. For en større regatta kan det være nødvendig med 1 time eller mer til forberedelser i båten langs bryggen for å rydde på plass utstyr, tre seil og liner, gjennomgang av regattaen med mannskapet og avklare rollene ombord. Noen ganger holder arrangøren et eget orienteringsmøte på land i forkant av regattaen.

Vanligvis er det lurt å komme til startområdet 1/2 time før start for å trimme seil og gjøre seg kjent med forholdene. 

 Klikk for neste avsnitt: 4. På regattabanen om kappseilingen.

Respittseiling.

Hvis alle båtene i en kappseilas er like, vinner første båt i mål. Er båtene ulike og har ulike fartsegenskaper, må seilt tid fra start til mål korrigeres for å kompensere for ulikhetene. Da er det korrigert tid som avgjør seilasen. Tanken er at det skal være mannskapets dyktighet som premieres og ikke båtens egenskaper og utstyr. 

Først må båtene måles. Målene som er avgjørende for fartsegenskapene må bestemmes, slik som skrogform, vekt og seilareal. I praksis kan mål ofte kopieres fra en søsterbåt. Deretter beregnes båtens rating, dvs. den farten båten kan oppnå når den seiles helt optimalt. Til dette benytter NOR Rating et avansert dataprogram - sannsynligvis verdens beste - som forvaltes av Ocean Racing Congress (ORC).

Standardmetoden for resultatberegning i NOR Rating er å la hver båt få sin rating uttrykt med et enkelt ratingtall. Høyt ratingtall svarer til rask båt, lavt ratingtall til langsom båt. Korrigert tid blir deretter beregnet slik: 

Korrigert tid  =  Båtens ratingtall  x  seilt tid.

Kappseiling på høyere nivå kan bruke mer avanserte metoder som bedre tar hensyn til at ulike vindforhold og banegeometrier kan slå ulikt ut, avhengig av båttype.    

Båtens registrerte mål og dens rating er dokumentert i målebrevet som utstedes av NOR Rating. Gyldig målebrev er nødvendig for å delta i kappseiling og gjelder også som medlemsbevis i NOR Rating klasseklubb. 

Ordet "respitt" har tradisjonelt vært brukt om det fradrag i seilt tid ("tid til gode") som en båt får i forhold til en raskere referansebåt i en kappseilas. Ordet knyttes nå mer generelt til kappseiling der det anvendes en egen metode for resultatberegning - et respittsystem - som tar hensyn til ulike båters fartsegenskaper. I noen sammenhenger benyttes betegnelsene "handicap" og "handicap-seiling". 

Mer informasjon om NOR Rating og respittseiling finnes blant annet i Klassereglene, i Aktuelle spørsmål og i Organisasjon. 

En grei, elementær innføring i seiling med tur- og havseilbåt finner du i heftet: "Seil Kjølbåt!" (Øyvind Bordal og Magne Klann) som Norges Seilforbund står bak. Mer omfattende og generell innføring i seiling  finnes i "Seilerboka", samme forfattere og utgiver.  

Klikk for neste avsnitt: 2. Hvordan komme i gang om registrering og målebrev.

Registrering og målebrev

Disse sakene må du få ordnet i god tid, helst flere uker før regatta:

1. Bli med i en seilforening. For å kunne delta i en regatta må du være medlem i en seilforening tilsluttet Norges Seilforbund (NSF). Seilforeninger finnes over hele landet. (Seilforeninger). Kontakt den aktuelle seilforeningen og be om medlemskap. 

2. Registrering.  Norske seilbåter som skal kappseile må være skrevet inn i NSF's register og ha nasjonalt nummer i seilet (NOR XXXXX). Hvis båten du eier ikke har seilnummer, ordner du dette gjennom Norges Seilforbunds CRM-side som du finner her:"Min Side" /Administrer. (Du må opprette din personlige brukerprofil på CRM-siden, hvis du ikke har det fra før.) Her finner du menyvalget "Båt/ kjøp seilnummer". Etter valg av seilnummer, registrerer du den resterende informasjonen om båt og eier, som du så lagrer. Har båten seilnummer fra før, trenger du bare å føre båten over på ditt navn som ny eier, eventuelt med nytt båtnavn. Ved å registrere med båttype "Tur/Hav/Kjøl/Respitt", vil båten bli knyttet til NOR Rating klasseklubb. Men medlem i klasseklubben blir du først ved kjøp av målebrev.          

 3Kjøp målebrev. Målebrev kjøpes på  "Min Side" /Administrer. (Du må opprette din personlige brukerprofil på CRM-siden, hvis du ikke har det fra før.) Hvordan du kjøper avhenger av situasjonen du er i: 

a. Overta. Har du kjøpt ny båt med et målebrev som allerede er betalt og gyldig for inneværende sesong (se gyldighetsperiode på målebrevet), da er det tilstrekkelig at båten føres over på ditt navn. 

b. Fornye. Har båten tidligere hatt målebrev hos NOR Rating, men dette er utløpt og dermed ugyldig (se gyldighetsperiode på målebrevet), må du kjøpe nytt målebrev for sesongen. Båtens mål behøver sannsynligvis ikke registreres på nytt. Men kontroller at riktige seil er registrert og at det ikke er gjort endringer på båten. 

c. Ny måling. Har båten ikke hatt NOR Rating målebrev tidligere, eller hvis noen mål på båten er endret, (for eksempel nye seil), må nødvedig måling utføres og målene registreres før målebrev kjøpes. Registrering av mål kan du ikke gjøre selv, det må utføres av en autorisert måler. Du kan velge Ordinært målebrev som krever at Kritiske mål som seil og andre viktige størrelser må måles fysisk. Alternativt kan du velge Forenklet måling som ikke krever fysisk måling, men tillater at alle målene hentes fra en søsterbåt. Ta kontakt med en måler. Han/hun vil gi råd om hvordan du skal gå fram. Autoriserte målere finner du her. Målere

Lisens kreves bare for større, nasjonale regattaer. Det vil i så fall fremgå av kunngjøringen for regattaen. 

Det kan være lurt å sjekke at forsikringsvilkårene dekker deltagelse i regatta. 

Klikk for neste avsnitt: 3. Før regatta om forberedelser.