Har du noen gang blitt slått på onsdagsregattaen med 7 sekunder ? Det kunne du kanskje ha unngått med å få justert målebrevet ditt på forhånd.

NOR Rating Måleveileldning er lagt ut på hjemmesiden.  Der kan du se hvordan de ulike målene som ligger til grunn for beregningen av båtens rating blir tatt.  Du kan selv sjekke om målene for båten din stemmer med det som er registrert.  

Begynn gjerne med seilene, for eksempel det største forseilet, dersom du har fler. Tidligere ble ikke seilenes 7/8-mål registrert. Sjekk at målet nå stemmer. Hva med spinnaker-bommen, er den registrert med riktig lengde?

Hvor finnes målene som er registrert?  De viktigste målene står på målebrevet.  Målene for seilene finner du også greit i NOR Ratings database som du har tilgang til via hjemmesiden Min side/Administrer.

Vil du gå grundigere til verks, så kan du finne hjemmesiden orc.org og registrere deg under ORC Sailor Services. Se hjemmesiden Min side / Optimalisere?  Dette er gratis hvis du har gyldig NOR Rating Målebrev. Her finner du alle de Obligatoriske målene, dvs. målene som ligger til grunn for beregningen av din rating.

Det nøyaktigste og beste er alltid å måle fysisk direkte på båten det gjelder. Men de fleste båtene har mål som er tatt fra en søsterbåt. Dette er som regel like godt som direkte måling, men det kan jo ha sneket seg inn en feil. Mål som ikke er direkte målt på den aktuelle båten kalles «estimerte mål».

I NOR Rating kan flere mål estimeres med forenklede metoder, enten ved at regneprogrammet VPP estimerer målene, eller at måleren selv foretar forenklinger når målene tas. Dette er beskrevet i måleveiledningen. Slik estimering er som regel god nok, men kan også være litt «konservativ». Måleren skal alltid være sikker på at en unøyaktighet ikke fører til at måltallet blir gunstigere enn hva det ville blitt med en helt nøyaktig måling. 

Mener du båten din er for konservativt målt, eller du finner noe som ikke stemmer, så kan du vurdere å ta kontakt med en NSF-autorisert måler. Måleren har krav på et lite honorar for sitt arbeid, og du må nok betale for nytt målebrev hvis du vil registrere endringer. Ikke alle mål er like viktige, noen mål innvirker lite på måltallet mens andre har større betydning. Kanskje kan du få justert måltallet med et par promille. Der har du de 7 sekundene du manglet.

Logg deg inn på NOR Rating CRM, "Mine båtdata / Vis seil" og sett de ønskede seilene aktive. (Alle seil som skal brukes i en regatta skal være satt aktive.) Dersom seilene du ønsker å bruke er mindre enn de som allerede er aktive og ligger til grunn for målebrevet, trenger du ikke foreta deg noe mer. Men ratingen blir da uendret. Ønsker du derimot å aktivere et seil som er større enn det største aktive i samme kategori, må ratingen økes. Det er alltid det største aktive seilet i hver kategori som ligger til grunn for ratingen. 

Skal ratingen endres ved en økning eller minking av det største seilet i noen kategori, skriver du en mail til NOR Rating This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Beskriv endringen og be om en ny beregning. Det må betales for nytt målebrev. Du kan foreta prøveberegning i ORCs Sailor Services. 

Hvordan er ordningen for short hand (SH) målebrev ?
For de som bruker samme seilkonfigurasjon mellom SH og seiling med fullt mannskap, så står spesial-rating for SH på målebrevet. Denne ratingen benyttes ved SH seiling. Det er da beregnet med en mannskapsvekt på 170kg. Du trenger altså ikke et eget SH målebrev. 
 
Det er litt mer kinkig for de som bruker en annen seilkonfigurasjon når de seiler shorthanded. Det må etableres en "båt" til med samme seilnummer, men med annen konfigurasjon. Det er viktig å oppdatere seilinformasjonen under båtinformasjon i NOR Rating-databasen. Det kan så utstedes et eget SH målebrev. Bestilling av separat SH-sertifikat må skje samtidig med bestilling av det vanlige målebrevet.
 

Kan man ta ut puter fra båten i vinterhalvåret uten at det påvirker målebrevet?

Ja. I vinterhalvåret kan båten seiles uten puter selv om det står i NOR Rating målbrevet at båten skal være fullt utrustet med bl.a. puter. Se NOR Rating regler.

Om det inte er några ändringar (i.e. större mått) på segel eller annat, så skal du enbart betala för mätbrevet om du inte också har ett SRS-v mätbrev. Om du har betalat för SRS mätbrev behöver du enbart skicka ditt nya SRS mätbrev til  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. så uppdaterar NOR Rating ”betaling” för det norska mätbrevet.